ACT meting

'Het beste dat je kunt bereiken is te worden wie je bent...'

Jezelf goed leren kennen in verschillende situaties kost tijd: 12 minuten om precies te zijn!

In die korte tijd geeft ACT je inzicht in jouw natuurlijke talenten en competenties. De meting laat jouw potentie zien, maar ook je overlevingsstrategieën en later ontwikkeld gedrag , wat je nodig had maar enorm veel energie kost. Je vermogen om flexibel en ondernemend te werk te gaan, samen- of juist zelfstandig te werken en bestand te zijn tegen stressvolle situaties.

Met de belevingsspychologie als basis laat de ACT-meting zien wie je als mens ten diepste bent. Wat jouw gedrag en cognitie aanstuurt. Het gaat over de reis die je als mens maakt door je leven en is toepasbaar op elke levensfase. Deze inzichten kunnen leiden tot bewustwording, wat weer leidt tot keuzemogelijkheden.

ACT is een goeie start voor verder ontwikkeling of coaching en kan online worden afgenomen.

Meten is weten

ACT is een slimme, innovatieve methodiek die op heldere, gedetailleerde wijze in slechts 12 minuten een antwoord geeft op vele vragen.

Bijvoorbeeld:

  • Welke kwaliteiten bezit ik van nature en welke niet?
  • Benut ik al mijn kwaliteiten in mijn huidige functie?
  • Op welke manier neem ik beslissingen?
  • Hoe reageer ik onder druk?
  • Waarom reageer ik zo?

De uitkomst van deze unieke meting wordt samengevat in een heldere, overzichtelijke rapportage.

Tekst en beeld

In tegenstelling tot andere metingen combineert de ACT meting tekst met beeld.

Dit maakt het mogelijk om een onderscheid te maken tussen natuurlijke en aangeleerde competenties.

Bovendien is de ACT meting in staat om innerlijke drijfveren van een persoon te meten.

We reageren namelijk impulsiever op beelden, zonder na te denken, terwijl teksten vooral op cognitief niveau binnenkomen. Het is dus de combinatie van tekst en beeld die de ACT meting tot een uniek instrument maakt.

Een eyeopener

Ik hoor vaak van cliënten dat de ACT meting hen de ogen heeft geopend.

Door de meting kwamen er zaken aan het licht, die eerst verborgen waren. De ACT meting is dan ook een eyeopener, ontwikkeld vanuit het idee dat bewustwording van het aanwezige talent en het ontwikkelpotentieel van iedere medewerker tot meer plezier en energie leidt.

Jouw investering

De investering die wij van jou vragen bij de ACT meting is de volgende:

  • Open staan voor nieuwe ideeën over jezelf
  • Inzien dat het niet gaat over absolute waarheden, maar inzichten en begrip
  • € 394,00 incl. btw voor de meting + de bespreking van ca. 1,5 uur
  • Ongeveer 2 uur van je tijd