EMDR sessie

Wat betekent EMDR

EMDR staat voor: Eye Movement Desensitisation and Reprocessing en werd in 1989 door de Amerikaanse psychologe Francine Shapiro geïntroduceerd als een snelle en effectieve behandelingsmethode bij posttraumatische stress-stoornissen (PTSS).

Vrij vertaald betekend EMDR: Iemand door oogbewegingen ongevoelig maken voor en herkaderen van heftige emoties (trauma’s).

EMDR is een therapie voor mensen die last blijven houden van de gevolgen van een schokkende gebeurtenis, zoals een ongeval, seksueel geweld, of een geweldsdelict. Het is een therapie die je met oogbewegingen van nare gevoelens afhelpt. EMDR wordt al jaren toegepast bij PTSS (Post Traumatisch Stress Syndroom). Steeds meer onderzoek naar de effecten van EMDR toont aan dat het ook inzetbaar is en adequaat helpt bij behandelingen bij verslaving, eetstoornis, rouwverwerking, of liefdesverdriet.

Helende werking

Aanvankelijk dacht men dat de helende werking van EMDR tot stand kwam, omdat de horizontale oogbewegingen de linker- en rechterhersenhelft met elkaar verbond. Hierdoor zo het makkelijker zijn om de herinnering aan een heftige gebeurtenis naar boven te halen. Waardoor het trauma, beetje bij beetje verwerkt zou kunnen worden.

Deze pseudo wetenschappelijke theorie hield bij de specialisten geen stand. Er werd gevraagd en gezocht naar een meer en duidelijker neurologische onderbouwing. Uiteindelijk wezen vele onderzoeken uit dat EMDR echt helpt bij de verwerking van een trauma.

Wanneer zet je EMDR in

Bij:

 • Herbeleving nare ervaringen

 • PTSS

 • Stress

 • Piekeren

 • Nachtmerries

 • Schaamte angst/paniek

 • Vermijdingsgedrag

 • Schuld

 • Slaapproblemen

 • Verhoogde waakzaamheid

 • Depressies

 • Slecht zelfbeeld

EMDR is bewezen geschikt voor cliënten die een trauma hebben ervaren die hun dagelijks functioneren hindert.

Tarief: € 150,-- per sessie